Thumbnail

Dina rättigheter som registrerad

  • 1. SMS validering *
  • 2. E-mail validering *
* Under utveckling

All information skall vara maskinläsbar form.

På begäran till mantalskrivningsadress eller annan validerad mottagningsadress
(Om en begäran om utdrag kommer in elektroniskt så har man rätt att få utdraget elektroniskt)

På begäran av den registrerade kan till exempel följande begränsningar vidtas
  • Total spärr
  • Totalspärr (undantag allvarlig information som indragningar, biverkningar, Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och liknande
  • Reklamutskick
  • Annan begränsning enligt den registrerades önskemål

Alla individer vars personuppgifter finns registrerade har full rätt att se all information, antingen via Medmind’s hemsida eller via utdrag. Den registrerade har rätt att komma in med rättelser på felaktig eller föråldrad information som Medmind kommer validera innan införande.

I enlighet med artikel 17GDPR kommer Medmind radera de personuppgifter som inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats på begäran av den registrerade.

Medmind kommer i sin kontakt med den registrerade att begära skriftligt samtycke till ett specifikt angivet syfte i de projekt Medmind driver

Var vänder jag mig för att klaga
Datainspektionen.

Telefon: 08-657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se
Fax: 08-652 86 52

Postadress
Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm

Data Protection Officer;
Jonas Edström
jonas.edstrom@senmon.se
Du bör också ge kontaktuppgifter till DPO:n

Den registrerade har rätt att invända mot behandling som sker med den lagliga grunden berättigat intresse eller omfattar direktmarknadsföring enligt artikel 21 GDPR.

Invändningar mot behandling lämnas till:
Data Protection Officer;
Jonas Edström
jonas.edstrom@senmon.se


Tillbaka

Medmind - All rights reserved © 2017 by Medmind