Thumbnail

Incidenthantering vid misstänkt, felhantering, felspridning av personuppgift.

Vid misstanke om felaktig hantering, nyttjande av egen eller annans personuppgift så bör den anmälan inkomma till Medmind skyndsamt. Antingen via info@medmind.se eller till bolagets postadress som finns angiven ovan.

Den anmälda incidentens betydelse/vikt kommer bedömas tillsammans med bolagets ”Data Protection Officer”

Medmind AB

Controller är den juridiska personen

Det huvudsakliga skyddet är kryptering vid lagring och vid överföring via BitLocker.

Loggar, brandväggar och andra teknologiska skydd bolaget har för att skydda dessa personuppgifter utvärderas kontinuerligt

Vid en av bolaget konstaterad incident som riskerar att skada den registrerades integritet kommer Medmind inom 72 timmar efter att incidenten kommit till bolagets kännedom meddela detta till Datainspektionen.

Tillbaka

Medmind - All rights reserved © 2017 by Medmind