Pharmanode

Erbjuder Dig och Ditt bolag omvärldsdata sammanställd och processad i kartform. I Ert eget virtuella ”konferensrum” kan Ni sammanlänka och relatera egna dataset med Pharmanodes omvärldsdata – allt visualiserat i en karta.

Pharmanodes omvärldsdata
innehåller bland annat alla läkarbesök inom sluten-/ öppenvården per 4-ställig DRG-kod (det officiella diagnosträdet) med koppling tillbaka till patientens hemadress; all läkemedelsuthämtning ner på 5-ställig ATC-kod (DDD – Definierade DygnsDoser); all relevant sociodemografisk information som Ni vill relatera till livsstilssjukdomar.

Lantmäteriets distrikt är sedan 2016 den lägsta geografiska nivån där Sverige är nedbrutet i 2524 distrikt (mini-mini-bricks). Ni väljer själv vilken geografisk nivå all data skall presenteras på.

 • Distrikt
 • Mini-bricks
 • Bricks
 • Kommun
 • Landsting
 • Sjukvårdsområden
 • Nationen.
och naturligtvis Era egna definierade distrikt.
Image

Pharmanode CRM

Medmind presenterar nästa generations system som är byggt på modern databasteknik och nya grafiska gränssnitt enligt Google-standard.

Användarvänlighet
Det bästa CRM-systemet är det system som används mest – d.v.s. det med bäst compliance. Inget system är bättre än dess användare, vilket vi genom åren har visat i våra tidigare generationer av CRM-system. Användarvänlighet och förmågan att ge tillbaka värdefull "insight" driver nyttjandet som kommer alla tillgodo.

Kommunikation
Pharmanode CRM är ett CRM-system som kommunicerar med kunden. Vår digitala eMarketing funktion (PeM) gör det enkelt att skapa inbjudningar, bokningsbrev, nyhetsbrev och ger full kontroll på svarshantering och uppföljning av aktiviteter.

Urval/Selektioner
Att kunna göra urval/selektioner, utan att vara programmerare, borde vara en självklarhet. Det är något vi värderar högt i Pharmanode CRM. Att kunna göra urval/ selektioner utan att vara programmerare borde vara en självklarhet. Det är något vi värderar högt i Pharmanode CRM. Att enkelt kunna hitta sina kunder, göra subgrupper, dra ifrån och lägga till med enkla parametrar som BR, arbetsspecialiteter och roller borde också vara en självklarhet för alla – det är det för oss!

Image
Image

Pharma eMarketing

Medminds Pharma eMarketing kombinerar ett intuitivt och lättanvänt kommunikationsverktyg med alla de behov som finns inom Life Science. I Pharma eMarketing har vi konsoliderat de olika kommunikationskanaler som tidigare låg i skilda applikationer till ett och samma verktyg. Du kan enkelt skapa nyhetsbrev, inbjudningar, bokningsbrev och enkäter som enkelt distribueras via brev, eDM, eMail och SMS.

Med Pharma eMarketing får du även

 • Ämnes-/ indikationsspecifika mallar för nyhetsbrev
 • Användarprofiler
 • Avancerad sökning med formulär
 • Automatisk svarshantering
 • Godkännandeprocess (SOP) – till exempel vid om en ansvarig på företaget måste godkänna ett nyhetsbrev innan utskick
 • Svarsbegränsning på enkäter – till exempel för att begränsa antalet ”Ja tack”-svar på en inbjudan
 • Avancerad databas med personer, institutioner, koder osv.
 • Hierarkisk uppbyggnad där t.ex. HQ kan skapa enkäter, mallar o.s.v. och dela till lokala kontor

Marknadsundersökningar

Medmind tar fram den kunskap just ditt företag eftersöker inom framförallt följande tre områden:

Vad tycker sjukvårdspersonalen?
- Inom detta område handlar det främst om att ta reda på hur just din produkt/ ditt läkemedel tas emot av målgruppen som förskriver det. Styrkor, svagheter? Hur tas budskapet emot? Fördelar/ nackdelar som uppfattas jämfört med konkurrenterna?

Hur ser omvärlden ut?
- Kartläggning av miljön läkemedlen interagerar i. Vad kan vi förvänta oss i framtiden? Inom detta område görs även analyser baserade på syndikerad data.

Vad tycker patienten?
- Hur uppfattar patienten sin behandling? Vad kan förbättras ur patienternas perspektiv? Vilken roll har de anhöriga? Vi har adresserat patienter inom en rad olika områden som till exempel hjärta/ kärl, diabetes, schizofreni och onkologi.

Image

Spidernode Databas

SpiderNode: Personal inom Hälso- och sjukvården i Sverige. All personal i Sverige, med medicinsk legitimation med tillhörande examina/specialitet, utbildningsår samt arbetsplats med tillhörande kontaktinformation.

SpiderNode är en professionell relationsdatabas som både stöder grundleverans och uppdateringar till våra kunders system (CRM- och supportsystem). Medmind tillhandahåller även separata adressuttag.


Kontakta info@medmind.se

Image

Medmind - All rights reserved © 2017 by Medmind