Pharma eMarketing

Pharma eMarketing är en plattform för digitala utskick, inbjudningar, enkäter, inbjudningformulär, mötesbokning, nyhetsbrev, SMS, materialbeställning, webinar, video och mycket mer.

Det du idag gör med tryckta utskick kan du istället hantera digitalt med Pharma eMarketing. Du skapar och genomför enkelt digitala möten och webinar. Med vår mötesbokning kan du låta kunderna själva boka digitala eller fysiska möten med dig. Använd ditt eget e-mailregister eller använd vårt. Vi har e-mailadresser till ~70% av vårdpersonal i Sverige. och naturligtvis Era egna definierade distrikt.

Media Monitor

Hur aktiva är dina konkurrenter med digital annonsering?
Var annonserar de och i vilken omfattning?
Vilka budskap fokuserar de på?

Genom modern teknologi bevakar vi utvalda webbsidor för att fånga brus och innehåll. Köp en engångsrapport eller en prenumeration med leverans 4 gånger per år. Bevaka ditt terapiområde med Medmind Media Monitor.

Prescription Monitor

Hur många patienter inleder behandling med din (och dina konkurrenters) produkt?

Med Medmind Prescription Monitor bevakar du förskrivningen av din och konkurrenternas produkter.

Fyra gånger om året kan vi leverera förskrivningsdata på nationell samt regional nivå inom många olika terapiområden, t ex Astma/ KOL, Diabetes, NOAK, Antikonception, m fl. Även hur förskrivningen utvecklar sig inom olika målgrupper, t ex allmänläkare vs kardiologer.

Hur ser nyförskrivningen av din och dina konkurrenters produkt ut?
I olika regioner?
Vi vet - vill du veta?
Kontakta oss så visar vi dig.

Real Patient Data

Vilka förskriver egentligen din respektive konkurrenternas produkter?

Vad får patienterna initialt? Och hur många produkter prövar de innan de kommer till din produkt?
Ser det olika ut i olika regioner?
Vi skräddarsyr en undersökning utifrån dina frågeställningar.

Medmind hjälper dig beställa, bearbeta och analysera data från olika register såsom Socialstyrelsens förskrivningsregister, patientregister och åtgärdsregister.

Market Research


• Vad är det VERKLIGA skälet till att läkaren väljer den ena eller andra produkten?
• Hur upplever patienten vardagen och behandlingen?
• Hur uppfattas dina budskap av dina kunder – och kommer de ihåg dem?
• Hur ser patientresan ut inom ditt terapiområde och när kommer din produkt in?
• Hur uppfattas och används din respektive dina konkurrenters produkter och varför?

Medmind utför alla typer av marknadsundersökningar och använder sig av olika metoder beroende frågeställningen. Kvantitativa metoder (webbenkäter och eventuellt telefonintervjuer) används då du riktar dig till en större målgrupp och vill se helheten. Kvalitativa metoder (fokusgrupper och djupintervjuer) används när du behöver gräva djupare och förstå anledningar bakom ett visst beteende.

Vad behöver du ta reda på?
Vi kan hjälpa dig förstå situationen och förutsättningarna inom ditt terapiområde.
Hur arbetar vi kring marknadsundersökningar?

För att kommunicera rätt budskap och stärka ditt varumärke eller företag, är det viktigt med en tillförlitlig bild av din marknad. För oss på Medmind är målet att utifrån skräddarsydda marknadsundersökningar och analyser ge ditt företag möjlighet att bygga en grund för dina strategiska och taktiska beslut.

Thumbnail

ANPASSNING

Medmind skräddarsyr marknadsundersökningar efter ditt informationsbehov och dina önskemål. Vi använder inte några färdiga formulär eller mallar.

Beroende på projektets målsättning och det bakomliggande informationsbehovet rekommenderar vi olika typer av undersökningar och metodologier. Var produkten befinner sig i produktlivscykeln, hur konkurrenssituationen ser ut, om det är ett specialistläkemedel och liknande är också viktigt att ta hänsyn till vid valet av undersökningsmetod.

Vi har lång erfarenhet av att utforma enkäter, frågeformulär och diskussionsguider till både webundersökningar, telefonintervjuer och fokusgrupper och tar alltid hänsyn till de specifika förutsättningar som gäller för just ditt preparat.

Eftersom marknadsundersökningar sällan är en exakt vetenskap är det alltid en utmaning att komma så nära sanningen som möjligt. Vi arbetar därför med olika grepp som fiktiva patientfall, produktbeskrivningar, associationer och liknande för att i varje enskilt fall uppmana till så verklighetstrogna svar som möjligt. Vi går noggrant igenom formuläret med dig för att du ska känna dig säker på att det motsvarar just dina behov.

Thumbnail

KUNSKAP

Vilken metod vi använder för att samla in data beror helt på den aktuella undersökningens frågeställningar och situation. Vi har gedigen kunskap på området och har arbetat med olika typer av marknadsundersökningar i många år – kunskap vi applicerar på varje ny undersökning och kontinuerligt utvecklar.

Ifrågasätt frågorna
En viktig del i en marknadsundersökning är att våga begränsa sig och fokusera. Det är lätt att slentrianmässigt ställa samma frågor från gång till gång, att lägga till extrafrågor, eller att vilja täcka för mycket på en gång. Som uppdragsgivare är det viktigt att tänka igenom varför man vill ställa en specifik fråga – och vi hjälper er alltid med att säkerställa att frågorna som ställs genererar användbara svar.

Vad ska du använda svaret till?
Den information och analys du köper av oss ska i slutändan leda till att du som uppdragsgivare kan fatta viktiga beslut.

  • Djupintervjuer
  • Webbundersökningar
  • Telefonintervjuer
  • Postala enkäter
  • Face to Face intervjuer
Thumbnail

ANALYS

Arbetet med att bearbeta data är avgörande för hur du ska kunna använda dig av informationen från undersökningen. Vi arbetar med små och flexibla projektgrupper med korta kommunikationsvägar, för att snabbt kunna återkoppla till uppdragsgivaren kring delresultat och upptäckter längs vägen, och för att kunna tillgodogöra oss all information som framkommit under både rekrytering, intervju och kvalitetskontroll i den slutliga analysen. Slutanalysen av resultaten genomförs naturligtvis med er specifika marknadssituation och era frågeställningar i åtanke.


Hur arbetar vi kring Pharma eMarketing?

Varje lösning anpassas till dina behov utifrån företagets affärsregler, behov och förhållningssätt. Du får din egen domän, med egna mallar som helt är anpassade till ditt företag – allt i en struktur och en process som underlättar och förenklar marknadskommunikationen med dina mottagare.

Hur arbetar vi med personuppgifter?

PUL PDF

HCP Register

SpiderNode är ett HCP register innehållande kontaktuppgifter inom hälso- och sjukvården i Sverige. En professionell relationsdatabas som både stöder grundleverans och uppdateringar till våra kunders system (CRM- och supportsystem).
Medmind har e-mailadresser till ~70% av all vårdpersonal i Sverige.

Medmind - All rights reserved © 2017 by Medmind